Facebook
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เข้าชม 549 ครั้ง)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/ICU573.pdf

แผนงานโครงการ/กิจกรรม
http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/ICU574.pdf
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์